Meses Tècniques i de Negociació :  Fòrum STAS The fastest message board... ever.
Informació sobre negociació col.lectiva i Meses específiques de personal educador 
Mesa Tècnica d'Educació (21/07/2014)
Publicat per: admin ()
Data: 17 July, 2014 11:35AM

Donat el merder que està generant la conselleria d'educació en l'aplicació de les instruccions de distribució de la jornada, hem demanat la convocatòria urgent de la mesa tècnica. I ací tenim la resposta, convocant-nos per a proper dilluns.

A petición verbal de las organizaciones sindicales y tras la valoración de la procedencia de la misma, le convoco a la reunión conjunta de la Mesa Técnica de Educación y de la Mesa Técnica de la MSFP y CIVE, que tendrá lugar el lunes 21 de julio de 2014, a las 9:30 horas, en la sala de reuniones de la planta baja de la Secretaría Autonómica de Administración Pública, sita en Valencia, calle Miguelete, 5, con el siguiente orden del día:

1. Seguimiento de la aplicación de las Instrucciones sobre el horario de inicio de curso del personal no docente que presta servicios en centros educativos.

2. Ruegos y preguntas.
Editat 1 vegades. Última edició el 08/11/2016 03:26PM per admin.

Opcions: RespostaQuota
Re: Dilluns 21 de juliol mesa tècnica d'educació
Publicat per: admin ()
Data: 21 July, 2014 10:59PM

Us deixe ací uns apunts sobre el que hem plantejat avui a la mesa tècnica d'educació per a analitzar com s'han interpretat les instruccions per a la distribució de la jornada.
En primer lloc, vull fer un esforç per a ser mesurat, però he de confessar que ho faig a contracor, puix l'actuació de la conselleria d'educació des del moment de l'enviament de les instruccions ha provocat unes pressions i un patiment entre moltes de les nostres companyes i companys absolutament indignants i del tot inqualificables.
Per començar, hauré de recordar una intervenció a la primera de les sessions d'aquest fòrum de negociació, quan plantejàrem si la representació de la conselleria d'educació representava la totalitat d'aquesta, o pel contrari, ens tornaríem a trobar després amb el "misteri de la santíssima trinitat territorial" que buidaria de contingut qualsevol resultat. Potser hauríem d'haver començat per donar resposta a aquest interrogant, malgrat tots els gestos d'incredulitat i estranyament.
A hores d'ara i vist el que hem vist durant les últimes setmanes, el meu dubte va més enllà i no se ni tan sols si la conselleria d'educació ha arribat a participar en aquest procés negociador, puix aquestes instruccions han estat rebudes com esguitades des d'una teulada aliena.
La resposta a l'enviament de les instruccions als centres educatius ha provocat una mena d'insubmissió normativa global que s'ha escampat com una infecció viral.
Fruit d'aquesta patologia, multitud de veus airades s’ha alçat per a afirmar la preeminència normativa dels decrets vigents sobre les instruccions rebudes. Paradoxalment, els mateixos que els han vulnerat sistemàticament des de la seua publicació. Molt sovint, els mateixos que en començar el curs volgueren ser els primers a llançar-se a la piscina per a reconvertir el personal educador en monitors i monitores de menjador, obligats per la força normativa inqüestionable d'unes instruccions que de cap manera deien això.
Tot just els mateixos que ara qüestionen unes instruccions signades pel director general de centres i personal docent, però que no dubten a acceptar qualsevol instrucció verbal de la inspecció educativa atorgant-li una potencia normativa superior a tota la correspondència epistolar entre Sant Pau i els Corintis, els Tessalonicencs i els Filipencs.
Tot aquest artifici argumental, el qual en cas de ser creïble ens situaria directament a l'Absurdistan, en realitat no és més que una estratègia de resistència davant unes instruccions que no els "apanyen".
Però, sembla que tampoc no li fan paper a les diferents direccions territorials que han optat per modificar el procediment establert i inventar-se un de nou per a assignar un paper protagonista a la inspecció educativa. Tanmateix, aquesta assignació que no té cap fonament en els diferents decrets ni tampocles instruccions acordades, per la qual cosa ho hem de considerar amb la mateixa validesa normativa que si hagueren consultat les propostes de jornada amb Sandro Rey o amb l'Aramís Fuster, ha tingut un efecte devastador en el procediment d'elaboració de propostes. I no sols per la fragmentació criterial que ha dinamitat la intenció reguladora i normalitzadora de les instruccions, sinó per què ha quallat en actuacions absolutament perverses de pressió i, fins i tot, d'extorsió a les treballadores i treballadors. (Ací els hem mostrat alguns exemples concrets arreplegats dels centres de treball)
Arribats a aquest punt, cal veure que diu literalment el document consensuat i si totes les parts llegim el mateix, puix potser s'ha produït un curiós fenomen de dislèxia sindical generalitzada, perquè el ben cert és que totes les organitzacions sindicals hem informat al personal amb el mateix criteri. I no és el que ha aplicat la conselleria d'educació.

1.- LA PAUSA PER A DINAR.- El decret 175/2006 establix una pausa definida conceptualment com un temps de jornada efectiva en el qual el personal descansa. A les instruccions es determina que el personal, a més de la pausa establerta al decret, disposarà d'una altra per a dinar, hem d'entendre que en emprar el mateix concepte se li consideren idèntiques característiques.
En cap cas es parla d'una pausa i una interrupció de la jornada, la qual, a més d'exigir una regulació específica quant a la durada de la mateixa, resultaria absurda perquè entre altres coses impossibilitaria de manera generalitzada acomplir el còmput de jornada setmanal i contravindria els preceptes de la circular 1/2013 sobre jornada del personal. Aleshores, caldrà especificar a les instruccions que la pausa per a dinar computa a tots els efectes com a temps de jornada efectiva.
Som conscients que aquesta especificació hauria de resultar innecessària, puix de ben segur aquests càrrecs directius obsessionats per la lletra impresa no tenen cap problema per a indicar al personal subaltern que quan fan fotocòpies han de grapar-les, malgrat i que a les funcions del seu lloc de treball no hi haja cap referència específica a les grapes. Però si a ells els falta, a nosaltres no ens sobra.

2.- INICI I ACABAMENT DE LA JORNADA.- Cal establir un temps previ i un altre posterior a l'inici de la jornada lectiva de l'alumnat com a temps de jornada del personal puix, evidentment, han d'accedir al seu centre de treball amb anterioritat a l'inici de la seua intervenció educativa.
Com hem pogut comprovar, malgrat i la impossibilitat de consignar un temps de jornada anterior a l'entrada de l'alumnat a les 9 del matí, hi ha qui no ha dubtat a establir la pausa de 30 minuts des de les 8'45 a les 9'15 del matí.

3.- VESPRADES FORMATIVES.- Les vesprades formatives no són una reducció de la jornada lectiva ni tampoc una reducció de la jornada del personal. Es tracta d'una flexibilització de la jornada per a possibilitar una tasca formativa de la totalitat de l'equip educatiu directament relacionada en la millora del servei educatiu que s'ha de prestar.
Si en la pràctica, les accions formatives es programen en un temps de la jornada al qual es possibilita l'accés exclusivament al personal docent, les dues hores de la jornada formativa s'han de consignar com a temps de jornada que el personal haurà de dedicar a accions formatives, però en cap cas es pot considerar com una reducció de la jornada que el personal ha de compensar.

4.- COORDINACIÓ I PREPARACIÓ D'ACTIVITATS.- Si l'atenció del alumnat durant tot el temps de permanència d'aquest al centre es converteix en una excusa genèrica per a negar-se a establir cap moment de la jornada per a coordinar-se amb la resta de personal, per a preparar activitats i per a emplenar registres, parts d'incidències i informes, quin trellat té la seua inclusió a les instruccions. El que cal fer es ajustar la dinàmica per a fer possible una coordinació imprescindible i possibilitar que la totalitat del personal dispose d'una distribució de la jornada compatible amb la realització de totes les funcions del seu lloc de treball.

5.- REMISSIÓ A LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA.- STAS-Iv proposa que aquestes instruccions que han estat consensuades i valorades positivament per totes les organitzacions sindicals es porten a la Mesa Sectorial de Funció Pública per a reforçar-les amb un acord que incorpore la signatura de les organitzacions sindicals.
Ja sabem que l'administració no ho considera necessari per tractar-se d'unes instruccions, però en aquests moments en què tota la normativa, des de la llei als decrets, es presenta acompanyada de fervoroses adhesions i ampul·losos (i innecessaris) acords, no es sobrer que aquestes instruccions tinguen el mateix tractament.


Aquest ha estat el nostre plantejament (potser m'he deixat alguna cosa). I com a conclusió, dir-vos que no hem obtés cap resposta a cap de les propostes. De fet, quan ja donaven per acabada la sessió he demanat la paraula per a preguntar quina resposta havíem de donar el personal quan ens preguntaren si la pausa per a dinar computa com a jornada o no.

La resposta de la conselleria d'educació: "depende"

El millor resum de la mesa tècnica d'avui l'ha fet Pere, un educador d'Elx, "com el tio fava, lo mateix que estic, estava"

Opcions: RespostaQuota
article enviat a premsa
Publicat per: admin ()
Data: 22 July, 2014 10:02PM

Vaig eixir tan indignat de la mesa tècnica i amb tanta ràbia acumulada que, aprofitant que ja havia agafat carrereta, vaig escriure un article i el vaig enviar a la premsa. Evidentment, no està a les meues mans que arribe a publicar-se, però si puc compartir-ho amb tots vosaltres.
Ací us el deixe
[forostas.intersindical.org]

Opcions: RespostaQuota


Tant sols els usuaris registrats poden escriure en aquest fòrum.
This forum powered by Phorum.