Meses Tècniques i de Negociació :  Fòrum STAS The fastest message board... ever.
Informació sobre negociació col.lectiva i Meses específiques de personal educador 
Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes (28/05/13)
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:19PM

Ací us torne a penjar la proposta que presentàrem en el seu moment a l'administració i que ens serveix de document de treball (evidentment actualitzat i adequat a l'actual situació) per a la negociació que comença demà.
Podeu fer tots els suggeriments, incorporacions i supressions que considereu necessaris.
També haurem de proposar un mecanisme de contacte fluid per a valorar les propostes que es posen damunt de la taula i per a decidir al remat si Intersindical Valenciana haurà de donar support al document resultant de estes negociacions, o si per el contrari l'haurà de combatre.
Salut i a la faena

[forostas.intersindical.org]Editat 1 vegades. Última edició el 08/11/2016 03:49PM per admin.

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:21PM

Aquesta és la proposta de constitució i funcionament que hem fet aquest matí a la Mesa Tècnica

[forostas.intersindical.org]

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:27PM

Ací teniu la proposta que hem presentat per a la sessió de 14 de juny en la Mesa Tècnica d'Educació. Pensem que hem aconseguit incorporar totes les propostes i suggeriments que ens heu fet arribar.
Mireuy que us sembla i continueu proposant.
Salut

[forostas.intersindical.org]

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:29PM

Bo ja tenim nova convocatòria per a proper dimecres a les 13'30. I ací teniu el document de l'administració
D'entrada us deixe la valoració a vosaltres. Després ja em desbocaré

[forostas.intersindical.org]

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:32PM

Bo com a persona complidora, abans d'acabar el matí us presente l'esborrany de resposta a la proposta que ha fet l'administració. He de confessar-vos que està fet des del cor, i també una mica des dels budells, però no tenia altra.
Després entre els compis del sindi i els vostres suggeriments ja li donarem forma.

Vaja per davant que amb el document presentat per l’Administració, s’ha engolit d’un cop tota la presunció de bones intencions i l’esforç demanat a totes les parts, en la sessió de constitució d’aquesta Mesa, per a obviar una desconfiança crònica cimentada en un seguit d’incompliments anteriors.
I ho ha fet proposant un document impresentable, amb un llenguatge marcadament sexista que ignora la legalitat vigent o, el que és pitjor, palesa un menyspreu absolut per aquesta. Un document farcit de falsedats el qual, lluny d’abordar una necessària regulació laboral, es dedica a una burda apologia de l’esclavitud, fonamentada en uns plantejaments educatius ancorats al talibanisme pedagògic.
Per la qual cosa, la primera al•legació a l’esmenta’t document, ha de ser necessariament demanar l’administració que retire el mateix i el torne a clavar a la caverna de la qual mai no hauria d’haver sortit.
I això pels següents motius:
En primer lloc, perquè no es pot començar un procés negociador considerant la part sindical en el seu conjunt com una colla de dèbils mentals. I això és el que fa l’administració en afirmar que la plantilla augmenta considerablement pel fet de substituir les absències. El fet de substituir les IT, llicències, permisos, jubilacions i vacants, hauria de ser la dinàmica habitual en una administració compromesa en mantenir la qualitat dels serveis públics que es presten la ciutadania, però, evidentment, no incrementen la plantilla, en tot cas la mantenen.
Malauradament, aquesta afirmació inicial de l’administració és una absoluta falsedat. No totes i no sempre es substitueixen les absències. I molt menys amb celeritat. Com a exemple, i en podríem trobar molts més, tan sols cal recordar que el curs passat l’Escola Infantil Tabalet va romandre durant quasi dos trimestres amb una plantilla reduïda en un 20%. I, fins i tot, durant setmanes va comptar únicament amb dues treballadores per a atendre la totalitat de l’alumnat.

Quant a la distribució de la jornada de treball, resulta molt significativa la referència exclusiva al D. 175/2006, obviant que, pel que fa a aquesta qüestió, ha estat modificat pel D. 68/2012. I ho fan interessadament, perquè són plenament conscients que no estan en condicions de garantir el seu compliment, donat i que ni tan sols s’ha fet cap convocatòria per a iniciar les preceptives negociacions amb les organitzacions sindicals.
Tampoc no és cap novetat, puix el curs anterior únicament la Direcció Territorial de València va publicar, amb data 19 de juliol, una resolució amb l’aprovació de la distribució de la jornada d’un percentatge mínim dels centres educatius de la província. I d’aquests, la major part n’eren, com a poc, irregulars, com s’acredita en els diferents escrits adreçats a eixa D.T. per la Junta de Personal dels SS TT de València.
Però a més, invocar el D. 175/06 en aquesta qüestió, és invocar la crònica d’un incompliment i una vulneració continuada, perpetrada impunement durant anys. De fet des del mateix moment de la publicació de la norma. Des d’aleshores, els centres educatius sempre han eludit la negociació preceptiva i la Conselleria d’Educació s’ha convertit en còmplice indispensable d’aquesta situació. Per això mateix, aquesta conselleria, des de la publicació del decret, mai no ha comunicat els horaris dels seus centres a les juntes de personal, excusant-se sempre en la especificitat dels centres educatius i en la dificultat per a aplicar una norma pensada per a un altre tipus de centres i personal. I de ben poc ha servit recordar-li a la conselleria que els decrets estan per a complir-los.
En definitiva, el que està reclamant l’administració és mantenir una situació que ha possibilitat establir jornades inexistents en la nostra normativa laboral, com ara jornades de 43, i més, hores setmanals, les quals exigeixen 9 hores diàries d’intervenció directa i continuada amb l’alumnat i amb una única pausa de 30 minuts (la legalment establerta al D. 175) en la qual el personal ha de dinar, sempre que no hi haja cap emergència.
I el que està reclamant també l’administració, és continuar comunicant aquests horaris de manera anònima, en fulls sense cap signatura ni segell identificatiu o, fins i tot, com s’ha donat el cas, horaris comunicats en un “posit”.
Pel que fa a les funcions, no hi ha cap resposta a la problemàtica real de les treballadores i treballadors, ni tampoc a les necessitats educatives específiques (que no especials com diu el document de l’administració. Li hem de recordar novament que cal adequar la nomenclatura a la legalitat vigent i al paradigma en el qual s’incardina el nostre sistema educatiu) ni, molt menys al repte d’atendre la diversitat
Però és que tampoc no es dona resposta a qüestions inajornables com ara les intervencions de caire sanitari per part de personal sense la capacitació i formació escaient. I a més, en contra dels preceptes legislatius establerts a la llei 8/2008. I és que deu resultar difícil argumentar a favor de l’ incompliment de la llei.
Pel que fa a la intervenció en l’alimentació de l’alumnat, la conselleria no dubta a abandonar el seu propi argument sobre la importància educativa d’aquest moment de la jornada per a aventurar-se en una nova ficció. No cal augmentar les plantilles, puix aquest servei el presten integrament empreses privades que aporten el seu propi personal. El que cal és negociar els convenis comptant amb el servei que necessita la totalitat de l’alumnat, tant en el seu conjunt, com atenent la diversitat individual.
Potser és que per a l’administració pesa més el continuar incrementant el benefici d’aquestes empreses mitjançant la cessió gratuïta de personal propi. Un personal,que,hem de tornar a recordar no té perquè (puix no és un requisit d’accés al seu lloc de treball) disposar de carnet de manipuladora o manipulador d’aliments, ni tampoc té regulada la necessitat d’una indumentària específica en funció de les activitats que ha de desenvolupar.
D’altra banda, insisteix l’administració a plantejar les funcions sense entrar a considerar que hi ha moltes d’aquestes que són totalment incompatibles amb l’atenció directa de l’alumnat. I per això mateix, plantejar-les sense haver determinat prèviament una distribució de la jornada que contemple un temps d’intervenció educativa i un altre dedicat a coordinació, registre, formació i concreció curricular, no deixa de ser un oxímoron.
Pel que fa a la itinerància plantejada a les funcions proposades,ens estendrem en altre moment en plantejar l’oferta específica d’Intersindical Valenciana sobre l’adscripció d’aquests llocs de treball. De moment és suficient assenyalar que aplicar els criteri d’atenció en un radi de 30 kilòmetres, sense determinar amb quin medi de transport, en quines condicions, quines garanties i assegurança específica tenen les treballadores i treballadors,i quin mecanisme es va establir per a determinar la part de la jornada destinada als desplaçaments, resulta d’una irresponsabilitat absoluta. I al mateix temps, continua incrementant el currículum ocult dels requisits d’aquests llocs de treball, perquè en la pràctica, la realitat és que disposar de carnet de conduir, vehicle propi i una situació econòmica que et possibilite posar el teu vehicle a disposició de l’administració, a més de pagar la despesa de la teua pròpia butxaca, constitueix un requisit no declarat d’accés i permanència en certs llocs de personal educador d’educació especial i fisioterapeuta de centres educatius
Per tot el que hem exposat en aquest document, no tenim cap dubte que l’únic objectiu de l’administració, no és altre que dinamitar la possibilitat d’una negociació des del mateix moment de l’inici d’aquesta. I en tot cas, si tenim cap dubte, és únicament sobre l’autoria del document aportat, però sospitem seriosament que se li ha encomanat a Andrea Fabra, la qual no sols l’ha elaborat des d’un desconeixement absolut de la normativa, sinó que s’ha inspirat en la seua consigna més coneguda: Que se jodan!!!

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:53PM

En primer lloc, disculpeu pel retard en informar del què va passar a la mesa de dis 24, però és que ben poca cosa podem explicar de la proposta de l'administració, puix no s'ha mogut un milimetre del seu punt de partida. És per això que no hi ha casp novetat, llevat d'alguns plantejaments sindicals que, en tot cas, hauran de ser eixes organitzacions les qui ho expliquen.
D'entrada, l'administració continua encabotada a plantejar que no hi ha cap possibilitat de determinar temps específics de la jornada per a tasques que no suposen intervenció educativa directa amb l'alumnat, aixi com que de cap manera es pot suprimir la funció d'atendre el menjador, argumentant que això augmentaria la plantilla.
Quant a les intervencions de caire sanitari, com ara les instruccions obligant a atendre l'alimentació mitjançant sonda nasogàstrica, entenen que una sentèrncia recent els dona la raó i per això no pensen canviar la seua interpretació de les funcions. És curiós que la sentència que citen per a avalar aquest argument, la 76/13, no sols estima el recurs de les educadores considerenat que la INSTRUCCIO DONADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ ÉS CONTRÀRIA A DRET, al temps que assenyala els perills potencials per a l'alumnat, sinó que fins i tot condemna a la conselleria a pagar les costes.
Quant a les funcions, en realitat es passa per damunt sense tocar-les, centrant-se exclusivament en la qüestió de la coordinació, que ells entenen que s'ha de produir en les hores sobrants de la jornada si es considera el comput anual. És a dir, durant les vacances de Nadal, Pasqua i juliol.
Com ja suposàvem, la part fonamental de la mesa es va dedicar a parlar de mobilitat, supressions, cessaments, reasignació d'efectius.... I és en aquest punt en el que desplegaren tota la bateria de propostets de l'administració.
Per a aquesta modificació no els molesta fer tots els canvis normatius que siguen necessaris, puix estan dispposats a modificar la llei de la funció pública, incorporar-ho a la llei d'acompanyament de pressupostos, elaborar un decret de desenvolupament i totes les ordres que calguen, fer un Pla d'Ocupació del Personal amb caràcter plurianunal amb execucions anuals i modificar l'ordre de borses d'ocupació temporal.
Dificilment podem analitzar una proposta d'aquesta magnitud sense disposar de la documentació on s'especifique al detall tots aquests canvis.I que pot suposar per al personal obrir el meló dels cessaments al mes de juliol.
No m'estendre més perquè no paga la pena. Tan sols dir-vos que Intersindical Valenciana no es pot doblegar davant aquest plantejament i per això ens hem posat a elaborar una contraproposta que ara mateix us penjem ací.
No farem cap explicació de la mateixa, puix entenem que no cal, el que cal és que incorpore la vostra veu, objeccions suggeriments....
D'aquesta proposta, tan sols dir que cal agrair expressament el treball de moltes companyes i companys del sindi durant els últims dies, les aportacions inestimables de la colla de companys d'Alacant, els aclariments i suggeriments tan profitosos de companyes com Alicia, M. José o Raquel i les nits de maldormir que comporta com a efecte secundari aquesta Mesa Tècnica.
Salut

[forostas.intersindical.org]

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:57PM

Salut company@s

En primer lloc, dir-vos que he seguit amb molt d'interès aquest debat, el qual no deixa de ser l'etern debat d'un col·lectiu a la recerca de la seua identitat. I com es habitual, tots i totes tenim la nostra part de raó donat i que, ara per ara, l'única cosa que tenen de més igual els nostres llocs de treball és que, depenent d'infinitat de variables, cada lloc és diferent.

També he tingut la satisfacció de retrobar-me en aquest espai al company Víctor, els arguments del qual compartisc plenament. De fet, es corresponen fil per randa amb alguna de les meues intervencions al la Mesa Tècnica.

Malgrat això, m'agradaria compartir amb vosaltres unes reflexions sobre algun dels punts que han aparegut al llarg d'aquest fil de debat, puix continua sent molt habitual en el nostre col·lectiu fer crides a la unitat i a la convergència d'actuacions, al mateix temps que mantenim una tendència quasi obsessiva a la fragmentació. Deu ser un efecte secundari de l'atenció a la diversitat.

Una d’aquestes qüestions, cíclicament recuperada, és la integració en un col·legi professional, la qual no ens podem permetre d’ignorar que s’haurà de vincular necessariament a l’establiment d’un requisit de titulació (aquest és un debat que mantenim obert en un altre fil)

És per això que, des de la legitimitat de totes les opcions i el respecte que em mereixen, no puc deixar de mirar amb certa desconfiança l'actual bona disposició del Col·legi Oficial d'Educadors Socials per a acceptar la integració en el mateix de les Educadores i Educadors d'Educació Especial.

Fa ja uns quants anys que es va plantejar entre nosaltres aquesta qüestió, analitzant la conveniència i les possibilitats que ens podria oferir la col·legiació professional. I de fet, algunes companyes i companys iniciaren contactes formals, però en aquells moments les dificultats semblaven quasi insalvables pel fet que aquest col·lectiu laboral no disposa d'un requisit fonamental, l'acreditació acadèmica d'una competència professional específica. No podem obviar que un dels objectius prioritaris dels col·legis professionals és la vigilància i supervisió de las qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania. I és clar, que la acreditació de la formació necessària per a exercir la professió és un element indispensable. I al mateix temps constitueix un element imprescindible per a combatre l’ intrusisme.

De fet, si mireu els requisits de col·legiació de qualsevol col·legi professional, comprovareu que en tots s’exigeix una titulació oficial específica. Ací us copio el de Treball Social com a mostra

“Para colegiarse es imprescindible estar en posesión del titulo de Diplomado en Trabajo Social o de Asistente Social. Los titulados en materia de trabajo social y/o servicios sociales por una universidad extranjera deberán tener homologado su titulo universitario por el Ministerio de Educación y Cultura español”

I també el d’Educadores i Educadors Socials, tret dels seus Estatuts

“D'acord amb el que disposa l'article 30.2 del Reglament de col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, per a ser admès en el Col·legi serà necessari tenir la titulació acadèmica o professional o reunir els requisits que exigeix la Llei 15/2003, de creació del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana”.

I la llei 15/2003 diu expressament:

“ El Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana agrupa a los profesionales que estén en posesión del título de Diplomado en Educación Social, establecido por el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, o con otro título extranjero equivalente debidamente homologado”.

Aleshores, què ha canviat?

Ara mateix la situació és ben diferent, puix la nova normativa reguladora dels col·legis exclou la major part de les professions liberals de la col·legiació obligatòria per a poder exercir, així com les restriccions territorials i l'obligatorietat dels visats col·legials (llevat d'alguns molt concrets). I encara està per arribar la nova llei prevista per a final d'any.

Aquest nou escenari minva seriosament els àmbits d'intervenció i els mecanismes de finançament dels col·legis professionals, en alguns casos, fins i tot, la seua viabilitat. I per això, és més que provable que aquesta nova situació siga la raó d'una actitud més permissiva a l'hora d'incorporar uns i unes professionals que per a exercir el seu treball no tenen més requisit que el Batxillerat.

El ben cert es que ni els Estatuts del Col·legi, ni la Llei s'han modificat. I diuen el que diuen

D'altra banda, tampoc no podem perdre de vista que en el nostre cas estem parlant de personal públic. I en tractar-se de personal públic, aquestes entitats no tenen cap àmbit d'intervenció. No són representants del personal, ni interlocutor reconegut amb l'Administració, ni tenen accés als centres de treball, ni, ni.... I per això, no hi ha cap diferència entre el maltractament laboral que patim les educadores i educadors (no col·legiats), i el que pateix el personal fisioterapeuta, o les assistentes socials (per citar dos exemples amb Col·legi Oficial propi des de fa molt de temps)

A més de la fragmentació en la resposta del personal,correm el perill de convertir-nos, una vegada més, en la infanteria d'una batalla aliena i per uns interessos que no són els nostres.
Malauradament, els noms i cognoms de les víctimes inevitablement seran els de les nostres companyes i companys.
Si eixe és el preu d'una hipotètica dignificació professional, Intersindical Valenciana no està disposada a pagar-ho

Opcions: RespostaQuota
Re: Proposta STAS per al personal educador i fisioterapeutes
Publicat per: admin ()
Data: 28 October, 2013 07:58PM

Estimad@s company@s
al remat ens hem quedat esperant la convocatòria de la mesa que s' havia de celebrar abans de 15 de juliol.
Una altra vegada l'administracio desapareix quan no li agrada el que li plantegem. Però no sols falla en eixe compromís, sino també en el primer acord de la mesa' d'arribar a un acord en la qüestió dels horaris abans de l'acabament del curs.
Jo me'n vaig avui unes setmanes de vacances, crec que tots i totes ens les hem benguanyades. Però no ho podem deixar així, per això us faré alguna proposta de pressió (que es puga fer des del sofa) per a que no pensen que poden fer el qie els vinga de gust o ací no passa res.
Salut i bones vacances

Opcions: RespostaQuota


Tant sols els usuaris registrats poden escriure en aquest fòrum.
This forum powered by Phorum.